IN THE BOX | תיקים למגוון מקומות ואירועים

 IN THE BOX מספק שירותי הדפסה על מגוון תיקים כגון תיקי בית ספר, תיקים לגן ילדים, תיקי בד ואף תיקי קירור.

אנו חברה אשר פועלת במתכונת של מפעל חברתי.

אנו מייצרים מגוון מארזים ומתנות במיתוג אישי באיכות גבוהה, בכל כמות נדרשת ובזמן תגובה מהיר.

שכר העבודה בייצור המוצרים השונים בחברה מופנה לעמותות לשיקום תעסוקתי ולייצור במסגרת מפעלים מוגנים.

תיקי בית ספר\גן ילדים

תיקי קירור

תיקי בד

דילוג לתוכן